Hava ile Birlikte İçimize Sızanlar

TRT Belgesel, Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları programı, 1.bölüm. Sunucu Bülent İnal, tarihten bir kesit aktarmadan önce çarpıcı cümleler ile konuşmaya giriyor.

Çılgın bir dünyada yaşıyoruz. Bazen soluduğumuz hava üzerine düşünürken buluyorum kendimi. Gözümüzle göremediğimiz, binlerce yıldır bizi ayakta tutan paha biçilmez, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Bu her gün soluduğumuz gazı binlerce yıl önce, bizden çok önce atalarımızda soludu.

Bir programı birkaç kere seyredip her seyredişinizde farklı bir cümlenin dikkatinizi çektiğini düşündüğünüz hiç olmuş mudur? Ya da aynı cümlenin sizi her seferinde farklı bir yere götürdüğü. Aynı havayı solumak, hatta farklı zaman dilimlerindeki insanlar ile aynı havayı solumak, bu belgeseli son izleyişimde beni tarihten uzaklaştırıp farklı bir yere götürüyor.

Önce kendimi bir restoranda akşam yemeğinde buluyorum. Tabağımdaki yemekten sadece ama sadece ben yiyorum. Masada başkasının yarım kalmış suyunu içmiyorum. Kendi bardağım ve kendi suyum var. Ama yan masadaki ile aynı havayı soluyorum. O nefes verirken ben nefes alıyorum. Soluduğum havayı bir tabağa veya bardağa koyup ayrıştıramıyorum. Belki diğerleri ile aramda bir mesafe var deyip kendimi avutuyorum. Sonra hikâye daha zorlaşıyor. Bu sefer kendimi bir konser salonunda buluyorum. Artık mesafeye de güvenemem. Havayı paylaştığım o kadar çok insan var ki. Burada beni avutacak başka bir şeye ihtiyacım olduğunu fark ediyorum. Sonra kendimi dışarı atıyorum. Temiz havayı içime çekiyorum. Birden içime şüphe düşüyor, acaba hava temiz mi diye düşünüyorum.

Hava dediğimiz bir gaz karışımı. Temiz havadan kirli havaya geçiş ise, belki yoğurt olur diye göle maya çalan Nasreddin Hoca’nın fıkrası gibi, havanın hacmine kıyasla bu kadar düşük orana sahip kirleticiler havayı nasıl kirletir diye düşündürüyor. Dr. Brent Stephens’ın iç ortam hava kirliliği dersinde verdiği aşağıdaki tabloya göre, evet, kirleticiler ppm/ppb seviyesinde iken havayı kirli hava sınıfına sokmak için yeterli oluyor. Havanın bir bileşeni olan karbondioksitin seviyesi, iç ortam popülasyonu ile artışı ve nasıl değerlendirileceği de bir başka blog yazısının ana konusu olacak kadar önemli.

Havanın Bileşimi

(hacimsel oran)

TEMİZ hava KİRLİ hava
Nitrojen (N2) % 78,1 % 78,1
Oksijen (O2) % 20,9 % 20,9
Argon (Ar) % 0,9 % 0,9
Karbondioksit (CO2) % 0,04 * % 0,04 * [400 ppm]
Neon (Ne) % 0,0018 % 0,0018
Helyum (He) % 0,0005 % 0,0005
Metan (CH4) % 0,0002 % 0,0002
Kripton (Kr) % 0,0001 % 0,0001
Hidrojen (H2) % 0,00006 % 0,00006
Su buharı ** **
xyz kirleticisi <  % 0,00003 ** [300 ppb]

*   (iç ortamlarda %0,5 veya daha yüksek seviyelere kadar çıkabilir)

** (oldukça değişken)

Kirli Hava=Temiz Hava + Kirleticiler(x,y,z)

Referans: İç Ortam Hava Kirliliği ders notları – Dr. Brent Stephens (https://www.built-envi.com/wp-content/uploads/enve576_lecture01_introduction-to-iaq.pdf)

 

Peki bu ppm/ppb seviyelerindeki xyz kirleticileri neler? İç ortam kirleticileri, iç ortam, dış ortam veya her ikisi kaynaklı olabilir. Aynı zamanda, iç ortam kirleticileri, inorganik gaz, organik gaz, parçacık vb. bir formatta olabilir. Kirleticiyi bertaraf etmenin, konsantrasyonunu azaltmanın ilk yolu kaynağında çözüm üretmek olduğu için ben kaynağına göre sınıflandırılmış aşağıdaki listeyi paylaşmayı daha çok seviyorum.

Tablo – Kökenlerine göre gruplandırılmış bazı kirleticilerin tipik kaynakları

 

Kirleticiler

 

Kirletici Kaynakları

 

GRUP 1 – Ağırlıklı olarak dış ortam kaynaklı olanlar:

Kükürt oksitler (gazlar ve parçacıklar) Yakıt yakma, dökümhaneler
Ozon Fotokimyasal reaksiyonlar
Polenler Ağaçlar, çimenler, yabani otlar, bitkiler
Kurşun, manganez Otomobiller
Kalsiyum, klor, silikon, kadmiyum Askıda kalan toprak parçacıkları veya endüstriyel emisyon
Organik maddeler Petrokimyasal solventler, doğal kaynaklar, yanmamış yakıtların buharlaşması
 

GRUP 2 – Hem iç ortam hem dış ortam kaynaklı olanlar:

Nitrik oksit, nitrojen dioksit Yakıt yakma
Karbon monoksit Yakıt yakma
Karbon dioksit Metabolik aktivite, yanma
Parçacıklar Buharların ve yanma ürünlerinin yeniden havada askıda kalması, yoğunlaşması
Su buharı Biyolojik aktivite, yanma, buharlaşma
Organik maddeler Uçuculaşma, yanma, boya, metabolik aksiyon, tarım ilacı, böcek öldürücüler, fungisitler
Sporlar Mantarlar, küfler
 

GRUP 3 – Ağırlıklı olarak iç ortam kaynaklı olanlar:

Radon Bina inşaat malzemeleri (beton, taş), su
Formaldehit Sunta, izolasyon, mobilyalar, tütün dumanı
Asbest, mineral ve sentetik lifler Yangın geciktirici, akustik, termal veya elektrik yalıtımı
Organik maddeler Yapıştırıcılar, solventler, yemek pişirme, kozmetik
Amonyak Metabolik aktivite, temizlik eşyaları
Polisiklik hidrokarbonlar, arsenik, nikotin, akrolein, vb. Tütün dumanı
Civa Mantar öldürücüler, boyalar, diş bakımı tesisleri veya laboratuvar ortamında dökülmeler, termometre kırılması
Aerosoller Tüketici ürünleri
Yaşayan organizmalar Enfeksiyonlar
Alerjenler Ev tozu, hayvan tüyü

Referans: Indoor Pollutants, National Research Council (US) Committee on Indoor Pollutants, Washington (DC), National Academies Press (US), 1981

 

AFS olarak iç ortam hava kalitesinin önemini biliyor, yaptığımız işi bu hedef üstüne kurguluyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken de sürdürülebilirlik inancını benimsiyor ve gelecek nesillere soluyabilecekleri temiz bir hava bırakmayı diliyoruz.

AFS İç Ortam Hava Kalitesi filmini izlemek için tıklayınız.

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Site kullanım dilini seçiniz.

You can conduct a detailed search of our products and services.