AFS Su Ayak İzi Raporu Yayında

Yakın zamanda iklimlendirme sektöründe bir ilki gerçekleştirerek iklim değişikliği ile mücadele kapsamında “Karbon Ayak İzi Raporu” nu yayınlayan AFS, suya yönelik hususların daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olmak üzere “ Su Ayak İzi Raporu” nu kamuoyu ile paylaştı.

Ankara İvedik OSB ve Sincan OSB’de yer alan fabrikalarda gerçekleştirdiği üretim ile bugün 100’e yakın ülkeye ihracat yapan iklimlendirme sektörünün öncü markalarından AFS, sürdürülebilir bir gelecek için insan ve çevre odaklı üretim anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılında güneş enerji santrali ile kendi elektriğini üretmeye başladıktan sonra iş süreçlerinin tamamında sürdürülebilir geleceği inşa etme politikalarını sürdüren AFS, Sıfır Atık Belgesini’de alarak kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusundaki hassasiyetini kanıtlamıştı. Akabinde karbon nötr için plan oluşumuna katkı sağlamak üzere sektörde ilk kez karbon ayak izi raporunu yayınlamıştı. Şimdi ise su yönetiminin önemli bileşenlerinden birisinin su verimliliği, su verimliliğinin önemli alt bileşenlerinden birisinin de su tasarrufu olduğu bilinciyle su ayak izi raporunu paylaşarak tüm paydaşlarının suya daha sürdürülebilir bir bakış açısıyla yaklaşmaları ve bu bilinçle hareket etmeleri konusunda katkı sağlamaları için önemli bir adım attı.

AFS Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Poyraz:” Suyun günlük hayatımızda oynadığı kritik rolün giderek daha fazla farkına varıldığı bir dönemde bu raporu yayınlıyoruz. Son iki yüzyılda sanayileşmenin etkisiyle hem nüfusta, hem de üretim ve tüketimde hızlı bir artış meydana gelmiş, bu da toplam su tüketimini önemli ölçüde artırmıştır. Diğer taraftan suların kirlenmesi neticesinde doğrudan kullanılabilecek su miktarı azalmıştır. Ayrıca küresel iklim değişikliği sebebiyle kuraklık kendisini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Dünya nüfusunun altıda biri, günlük ihtiyaçları olan 50 litre temiz suyu karşılamak için güvenilir bir kaynağa sahip değil. Su kaynakları üstündeki rekabet ve çatışma dünyanın hemen hemen her yerinde göze çarpıyor. Türkiye de su kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi, fert başına ve birim üretim başına su kullanımının azaltılması, aynı zamanda faydalı maksatlar için kullanılabilir su miktarının artırılması büyük önem arz etmektedir. Su tasarrufunda başvurulacak ilk yaklaşım hem birim fert ve toplum, hem de birim üretim başına su tüketimlerini azaltmaktır. Bunu sağlamak için öncelikle bu birimler başına gerçek, sanal ve toplam su tüketimlerini belirlemek, yani su ayak izlerini tespit etmek gerekmektedir. Türkiye’nin nüfusunun, 2030 yılında 100 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor. Nüfus artışına iklim değişiminin olumsuz etkilerini de eklersek, WWF-Türkiye’nin verilerine göre, bugünün ‘su stresi çeken’ ülkesi Türkiye, 2030’da ‘su fakiri’ olarak anılmaya başlayacak. Yani kişi başına düşen su tüketimimiz, dörtte bir oranında azalmış olacak. Biraz daha ileriye gidersek, 2050’de, çok ciddi bir su kriziyle mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Tüm bu veriler bize şunu gösteriyor; daha fazla geç kalmadan önlem almalı; bu gidişe ‘dur’ demeliyiz!  AFS olarak 2023 verilerine göre su ayak izimiz 90,6 L/kişi*gün olarak tespit edilmiştir. Bu değeri üretimimiz üzerinden ifade etmek gerekirse 0,75  m³/ton’dur. Bu sonuçlara göre planımızın temel hedefi, su ayak izimizi azaltmak ve pozitif sosyal faydamızı artırmak. Dünyamızın geleceğini olumlu yönde değiştirmek için büyük önem taşıyan bu hedefi, tek başımıza gerçekleştirmemizin mümkün olmadığının bilincindeyiz. Bu nedenle farkındalık ve davranış değişikliği sağlamayı hedefleyen çalışmalarla tüketicimizi de bizimle birlikte hareket etmeye yönlendiriyoruz. 2023 Su Ayak İzi Raporu, suyun hem bireysel hem de kolektif düzeyde kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunuyor. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmanın ülkemiz için faydalı olmasını dilerim.” dedi.

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Site kullanım dilini seçiniz.

You can conduct a detailed search of our products and services.