İnsan Hakları ve Etik

İnsan Hakları ve Etik

AFS, ailenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyan, enerjik, tutkuları olan, yeniliklere açık, vizyonu geniş kişilerle çalışma ortamını içerisinde barındıran ve tercih edilen şirketler arasında bulunmayı en temel amaç olarak kabul etmektedir. Bu amaçlarını gerçekleştirirken etik davranış kurallarını; insan haklarına saygılı, çalışanlarına karşı adil ve hak ettikleri değeri veren bir yönetim anlayışı içerisinde belirlemektedir. Etik davranış kuralları, personel yönetmeliği ile aynı doğrultuda bulunmaktadır.

 

Etik kuralların işleyişi, disiplin kurulu aracılığıyla gerçekleşmektedir. Tüm süreçlerin işleyişinde doğruluk ve dürüstlük öncelikli prensiptir. Tüm İletişim ve faaliyetlerde eşitlik vazgeçilmez unsurdur. Yasa ve yönetmelikte belirtilen kurallara uygun davranmakta, çalışanlarından da bunu beklemektedir. Çalışma prosedürlerini ve ilişkilerini adil, topluma, çevreye saygılı bir şekilde yürütmektedir. Kalite standartlarını ön planda tutarak markayı her zaman geliştirmeyi amaçlamakta ve bu düşünce içerisinde çalışmaktadır.

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Site kullanım dilini seçiniz.

You can conduct a detailed search of our products and services.