Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi

AFS, içinde yaşadığı toplumun gelişimine ve refahına katkı sağlamayı kurumsal sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak görmektedir.

AFS, insana yakışır iş, iş güvenliği ve çevre sağlığı ilkeleriyle toplumun gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Daha çevreci, daha az enerji tüketen, daha estetik, temiz ve uygulanabilir tasarımlarla faaliyetlerini sürdürerek, sürekli gelişimi de ön planda tutmaktadır.

AFS, hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen sistematik çalışmalarını desteklemek ve sera gazı emisyonlarını şeffaf bir şekilde takip etmek amacıyla sektörde bir ilk olarak, TS EN ISO 14064-1:2019 standardı ve gereklerine göre 2022 yılı (baz yıl) karbon ayak izi hesaplama ve raporlamalarını tamamlanmıştır.

İlgili rapor ve analizler için;

AFS, içinde yaşadığı toplumun gelişimine ve refahına katkı sağlamayı kurumsal sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak görmektedir.

AFS, insana yakışır iş, iş güvenliği ve çevre sağlığı ilkeleriyle toplumun gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Daha çevreci, daha az enerji tüketen, daha estetik, temiz ve uygulanabilir tasarımlarla faaliyetlerini sürdürerek, sürekli gelişimi de ön planda tutmaktadır.

AFS, hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen sistematik çalışmalarını desteklemek ve sera gazı emisyonlarını şeffaf bir şekilde takip etmek amacıyla sektörde bir ilk olarak, TS EN ISO 14064-1:2019 standardı ve gereklerine göre karbon ayak izi hesaplama ve raporlamalarını tamamlanmıştır.

Bu çalışmalar, 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını kapsamakta olup oldukça düşük salınımlardır.

Grafikte görmüş olduğunuz gibi emisyonlarımızın %35,87’si kullandığımız hammaddelerden, %30’undan fazlası ısınmadan ve yaklaşık %23’ü ise ulaşım ve seyahat faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu yılki izlemelerimizle beraber önümüzdeki dönemde kurumsal karbon ayak izimizi düşürmek için bu majör emisyon kaynaklarımıza odaklanacağız. Kullandığımız ham maddeleri gözden geçireceğiz, mümkünse daha sürdürülebilir ham maddeler tercih edeceğiz. Isınma ve daha iyi yalıtım için alternatifler düşüneceğiz. Enerjimizi daha verimli kullanacağız.

Bunun yanı sıra tüketilen elektrikten kaynaklı karbon ayak izimizin %3,61 olduğu ve oldukça düşük bir değere sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedeni elektrik ihtiyacımızın büyük kısmını çatıya kurduğumuz güneş enerji sistemimizden karşılamamızdır. Önümüzdeki dönemlerde bu konu ile ilgili çalışmalarımız da genişleyecektir.

2023 yılı hesaplamaları da önümüzdeki bir kaç ay içerisinde tamamlanacak ve bu iki senenin değerlendirmesiyle 2024 yılı  karbon azaltımı için daha net hedefler belirlenecektir. AFS, her sene bir önceki yıldan daha iyi olma hedefi ile karbon salınımını günden güne azaltacaktır.

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Site kullanım dilini seçiniz.

You can conduct a detailed search of our products and services.