Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

 

1) afs.com.tr sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere yalnızca AFS Boru Sanayi A.Ş.’ye (Bundan böyle “AFS” olarak adlandırılacaktır) ait olup, AFS’nin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların AFS’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Sitenin sayfalarının yazıcı çıktıları, kişisel kullanım amacıyla temin edilebilir.

 

2) AFS, web sitesi’nde yer alan AFS her türlü fiyat, bilgi, resim, standart, opsiyonel, açıklama, haberler ile tavsiye edilen satış fiyatlarının sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ve işbu bilgilerin web sitesinin son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgiler olduğunu, bu fiyatların bir satış teklifi oluşturmadığını, site içeriğinde belirtilen bilgilerin herhangi garanti ve/veya taahhüt oluşturmadığını beyan eder. Site kullanıcısı, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek AFS’den hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. AFS, site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal etme hakkına sahiptir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site kullanıcısına ait olup güncel bilgilerin temini için (312) 395 4860 telefon ve destek@afs.com.tr mail adresinden AFS ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

3) AFS, web sitesinin virüs ve virüs benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Kullanıcı, nihai güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda kullanıcı, AFS web sitesi’ne giriş yapması sebebiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından AFS’ye rücu etme hakkı olmaksızın tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

4) Web sitemizin ‘Hizmetler’ başlığı altında yer alan ”İkinci el” bölümde belirtilen ve satışı gerçekleştirilen 2. el araçların niteliklerinin ve işbu araçlara ilişkin diğer bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda, AFS herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca, bu bilgiler hangi nam altında olursa olsun herhangi bir garanti ve/veya taahhüt oluşturmamaktadır.

5) Kullanıcı, web sitesini ziyaret ettiğinde, web sitesi içeriğinde yer alan iletişim bölümündeki “müşteri ilişkileri formu” aracılığıyla AFS tarafından talep edilen bilgiyi temin etmesi halinde, AFS doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının kişisel bilgilerini toplayabilir. AFS sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi kabul eder. AFS, bu bilgileri, formu dolduran kullanıcıların taleplerine cevap vermek, AFS ürünleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve kullanıcılara ulaşmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca, AFS, bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer uluslararası şirket gruplarına ve yetkili satıcılarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Resmi makamlar aracılığıyla, AFS’e, kullanıcıya yönelik soruşturma amacıyla bilgi talep edilmesi ve/veya kullanıcının AFS sistemlerinin çalışmasına engel olacak ve/veya işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının AFS tarafından tespiti halinde, AFS, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

6) “Web sitesi kullanım şartları”, AFS’nin kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. AFS web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı ‘Kullanım Şartları’nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

7) AFS ile site kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, AFS’nin elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasında vuku bulacak her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

Çevreye ve topluma, duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle, müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, yenilikçi, güvenilir, rekabetçi ürün ve hizmetler üreterek marka bilinirliğini arttırmak.

Kalıcı üstünlükler sağlayarak bir dünya markası olmak

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Site kullanım dilini seçiniz.

You can conduct a detailed search of our products and services.