Su Ayak İzi

Su Ayak İzi

2023 yılı (Baz yıl) için AFS Boru Sanayi A.Ş. faaliyetleri kapsamında oluşan su ayak izi miktarı hesaplanmış ve su ayak izini azaltacak önlemlerin belirlenmesi, eğitim/farkındalık çalışmalarının yapılması ve doğal kaynakların daha sürdürülebilir kullanılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. 

Su ayak izi politikamız;

  • Kullanılan tüketimin çevreye olan zararının belirlenmesi, iklim değişikliğinde oynadığı rolü ve sektörde yarattığı etkiye dikkat çekmek,
  • Doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığının bilincinde olarak kaynak kullanım verimliliğine önem vermeyi ve geri dönüşümlü malzeme kullanımına özen göstermek,
  • Sürekli iyileştirme kapsamında düzenlenecek eğitimler ile çalışan/tedarikçi ve paydaşların enerji ve doğal kaynak tüketimlerini azaltmak,
  • Çalışanlarımızı ve diğer paydaşlarımızı iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek,
  • Su kaynaklarını kontrol ederek öncelikle lokal bazda, daha sonra global seviyede yarattığı etkiyi azaltmak,
  • Çevresel ayak izimizi azaltmak için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
  • Kullanılan araç ve ekipmanlarda çevre dostu, düşük karbon emisyonlu olanların seçilmesine özen göstermek,
  • Su yönetimiyle ilgili yerel ve ulusal tüm kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uymak,
  • Kirliliğe, tüketime neden olabilecek faaliyetleri kontrol altında tutarak, çevreye verilecek zararları azaltmak,
  • Faaliyetlerimizle ilgili güncel veya geleceğe dönük karar alma süreçlerinde kararın çevresel etkisini de mutlaka değerlendirmek.

 

İlgili rapor ve analizler için tıklayınız.

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bir arama gerçekleştirebilirsiniz.

Site kullanım dilini seçiniz.

You can conduct a detailed search of our products and services.